οικονομοτεχνική μελέτη και προσφορά
Η οικονομοτεχνική μελέτη είναι το εργαλείο για τον έλεγχο του κόστους μίας ανακαίνισης. Περιλαμβάνει αναλυτική επιμέτρηση της κάθε εργασίας που απαιτείται κατά μονάδα, εμβαδόν, τρέχον μέτρο κ.α. Με αυτό τον τρόπο όλες οι απαιτούμενες εργασίες αναφέρονται και κοστολογούνται βάση της μελέτης  πριν την έναρξη του έργου, Ετσι ο αρχικός προυπολογισμός δεν μεταβάλεται και δεν προκύπτουν έξοδα που δεν υπολογίστηκαν εξ'αρχής. 

Παρακάτω παραθέτουμε κάποιες σελίδες ως δείγμα

Η οικονομοτεχνική μελέτη αποτελείται απο αρκετές σελίδες ανάλογα με το έργο. Παρουσίάζουμε μόνο ένα δείγμα (φωτογραφία) από την προσφορά μας.